Tillgänglighetspolicy

Aberdeen Group arbetar för att säkerställa tillgänglighet till vår webbplats för personer med funktionsnedsättning. Vi strävar efter att efterleva W3C/WAI's Web Content Accessibility Guidelines 1.0, Nivå A.

Vi kommer utvärdera denna standard i framtiden och överväga att uppgradera till en avancerad version av W3C's Web Content Accessibility Guidelines när den blir tillgänglig.

Om ett fel har uppstått och en sida, eller delar av en sida, inte möter standardens krav, var vänlig kontakta content.management@aberdeen-asset.com.