Välkommen till Aberdeen Asset Management i Sverige

Vi fokuserar på det vi kan väl.

På Aberdeen är kapitalförvaltning vårt enda fokus. Vårt arbetssätt för att nå avkastning i våra fonder är öppet och enkelt. Inga otydligheter, inga genvägar endast kapitalförvaltning. Simply Asset Management.