Aberdeen slutför förvärvet av SWIP och inleder ett långsiktigt strategiskt samarbete med Lloyds Banking Group

- Group

Aberdeen Asset Management har idag slutfört förvärvet av Scottish Widows Investment Partnership (SWIP) från Lloyds Banking Group.

Genom tillskottet av SWIPs cirka 167 miljarder euro i förvaltat kapital kommer Aberdeen att bli en ledande oberoende kapitalförvaltare i Europa med 393 miljarder euro under förvaltning*.

Förvärvet finansieras genom en riktad emission motsvarande 9,9 procent av den nya koncernens aktiekapital och en kompletterande betalning på 47,7 miljoner euro (vilket motsvarar ett värde på 666 miljoner euro). Upplägget skapar en värdefull grund för ett långsiktigt strategiskt samarbete med Loyds på många olika områden.

Aberdeens koncernchef Martin Gilbert säger i en kommentar:

"Vi är nöjda med att ha slutfört detta viktiga förvärv enligt tidsplanen så att vi nu kan börja integrera SWIP i Aberdeen Asset Management. Vi kommer omedelbart att påbörja en strukturerad migration av fonder och strukturer samtidigt som vi fortsätter att leverera utmärkta tjänster till både nya och befintliga kunder. Den nya koncernen har mycket goda förutsättningar att möta behoven hos en mängd olika investerare genom ett ännu bredare utbud, både geografiskt och över olika tillgångsslag.”

"Vi ser fram emot att utveckla vår relation med Lloyds och på uppdrag av alla på Aberdeen vill jag välkomna våra nya kollegor från SWIP till koncernen."

*Credit Suisse Asset Management Weekly Review (21 mars 2014)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

James Thorneley
Group Head of Communication Aberdeen Asset Management
+44 (0)20 7463 6323

Lena Ellertsson Freedman
Marketing & Communications Manager Aberdeen Asset Management
+46 (0)8 412 7323

Om Aberdeen Asset Management

Aberdeen är en global kapitalförvaltare. Från att ha börjat som ett utköp av ledningen i Aberdeen, Skottland, 1983 är vi idag ett av Londonbörsens 100 största bolag med verksamhet på plats i 23 länder i Europa, Asien och Amerika.

Vi kännetecknas av vårt klara fokus på kapitalförvaltning, inklusive aktier, räntebärande investeringar, fastigheter och portföljer med flera tillgångsslag. Alla våra investeringslösningar drivs av vårt engagemang för okomplicerade, transparenta investeringsmetoder med fokus på egen analys och ett långsiktigt perspektiv. Mer information om Aberdeen finns på www.aberdeen-asset.com

Utfärdad av Aberdeen Asset Managers Limited som står under tillsyn av Financial Conduct Authority i Storbritannien