Aberdeen European Secondaries Property Fund förvärvar sin första portfölj

- Group

Under 2013 reste Aberdeen Asset Management 151,5 miljoner euro (ca 1,3 miljarder kronor) till Aberdeen European Secondaries Property Fund (AES) som är inriktad på den europeiska andrahandsmarknaden för fastighetsfonder. Nu har AES gjort sin första investering.

AES första förvärv är en väl diversifierad portfölj bestående av sju fonder som uppfyller fondens kriterier för högkvalitativa investeringar.

Aberdeen är redan investerade i fem av de ingående fonderna genom sina övriga fond-i-fonder och mandat. Den detaljerade kunskapen om fonderna i portföljen har inneburit att Aberdeen kunnat genomföra due diligence och slutföra affären på relativt kort tid.

Fonden har köpt denna högkvalitativa portfölj med en attraktiv rabatt mot substansvärdet.

“Förvärvet av portföljen visar att det går att hitta investeringsmöjligheter med attraktiv riskjusterad avkastning genom att tillhandahålla likviditet i en marknad där säljarna är fler än köparna", säger Jon Lekander, global chef för Property Multi-Manager på Aberdeen. "Med investeringar i nästan 100 fastighetsfonder har Aberdeen goda förutsättningar att kunna förvärva andrahandsandelar i kvalitetsfonder som vi känner väl till."

Totalt förvaltar Aberdeen cirka 2,4 miljarder euro i multi-manager mandat inom fastigheter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lena Ellertsson
Marketing and Communications Manager Aberdeen Asset Management
+46 (0)8 4127323

James Thorneley
Group Head of Communication Aberdeen Asset Management
+44 (0)20 7463 6323

Om Aberdeen Asset Management

Aberdeen är en global kapitalförvaltare. Från att ha börjat som ett utköp av ledningen i Aberdeen, Skottland, år 1983 är vi idag ett av Londonbörsens 100 största bolag med verksamhet på plats i över 23 länder i Europa, Asien och Amerika. Vi kännetecknas av vårt klara fokus på kapitalförvaltning, inklusive aktier, räntebärande investeringar, fastigheter och portföljer med flera tillgångsslag. Alla våra investeringslösningar drivs av vårt engagemang för okomplicerade, transparenta investeringsmetoder med fokus på egen analys och ett långsiktigt perspektiv.

Den 31 december 2013 förvaltade vi tillgångar på € 244,6 miljarder, (ca 2100 miljarder kronor) globalt.

Utfärdad av Aberdeen Asset Managers Limited som står under tillsyn av Financial Conduct Authority i Storbritannien