Aberdeen förnyar nätverket Backroom to Boardroom och välkomnar män

- Group

Kapitalförvaltaren Aberdeen Asset Management förnyar sitt kvinnonätverk Backroom2Boardroom genom att bjuda in manliga kollegor till nätverket i samband med dess Stockholmskonferens den 20:e oktober. Syftet med förnyelsen är att göra det lättare för deltagarna att ta ut frågorna och idéerna som diskuteras på konferensen i sina respektive organisationer.

Backroom2Boardroom är Aberdeen Asset Managements nätverk för att lyfta jämställdhetsfrågor inom finansbranschen. Nätverket som startades i Storbritannien av bolagets Chief Investment Officer och Europachef Ann Richards arrangerar numera regelbundet möten och seminarium på många marknader där Aberdeen Asset Management är verksamma. Stockholmskonferensen blir dock första gången som närverket bjuder in även män.

- Inom kapitalförvaltning, liksom i många liknande branscher, är en majoritet av de i ledande position män. Genom Backroom2Boardroom försöker vi lyfta kvinnliga förebilder och bidra till att fler kvinnor ser möjligheterna till karriär i vårt yrke, säger Kristina Najjar-Wahlgren, nordisk affärsutvecklingschef för Aberdeen Asset Management.

I Sverige har Aberdeen genomfört träffar i Stockholm sedan 2011. Syftet med att nu bjuda in manliga kollegor från deltagarnas företag till nätverket är att göra det lättare att åstadkomma förändring ute på arbetsplatserna och stödja konkreta åtgärder.

- Det är viktigt med kvinnliga förebilder och att kvinnor stöttar varandra, men företag måste också arbeta med bättre rekryteringsprocesser och aktivt tänka över sin teamsammansättning. Här måste hela företagen involveras och därför vill vi även bjuda in männen, säger Kristina Najjar-Wahlgren.

För mer information, vänligen kontakta:

Lena Ellertsson Freedman
Marketing and Communications manager, Aberdeen Asset Management
Tel: +46 8 412 7323
Mob: +46 703 241640
E-post: lena.ellertsson@aberdeen-asset.com