Aberdeen i samtal med CBRE om att outsorca fastighetsförvaltningen i Norden.

- Group

Aberdeen Asset Management ska harmonisera affärsmodellen inom fastigheter på global nivå och i Norden är Aberdeen för närvarande i förhandlingar för att lägga ut fastighetsförvaltning och redovisningstjänster till CBRE.

Dessa funktioner utförs i nuläget i egen regi och Aberdeen menar att den nya modellen kommer att kunna erbjuda kunder och deras hyresgäster en mer effektiv service. Aberdeen kommer att behålla resurser internt för att säkerställa kvalitén i leveransen från CBRE. Strategiskt viktiga och värdeskapande funktioner såsom transaktioner, projektutveckling och uthyrning kommer även fortsättningsvis att hanteras av Aberdeens egna team.

Aberdeens utgångspunkt har varit att skapa en hållbar struktur som gör det möjligt för fond- och tillgångsförvaltarna att fokusera på värdeskapande portföljförvaltning. Bolaget har därför genomfört en grundlig analys med avsikt att kunna välja en och samma leverantör för fastighetsförvaltning och redovisningstjänster i hela Norden (Danmark, Sverige, Norge och Finland).

Efter en noggrann urvalsprocess har Aberdeen för avsikt att anlita CBRE för dessa tjänster, från april 2016. Aberdeen har åtagit sig att säkerställa kontinuiteten i uppdragen och avsikten är att Aberdeens personal som arbetar i de team som omfattas av överenskommelsen kommer att övergå till CBRE.

Göran Bengtsson, Head of Asset Management, Nordic region, och VD för Aberdeen Asset Management Sweden AB har valt att lämna bolaget i samband med outsourcingen.

Pertti Vanhanen, Group Head of Property på Aberdeen kommenterar: “Det här är ett naturligt steg för oss när vi fortsätter att se över möjligheterna att ytterligare förbättra de tjänster vi levererar till våra kunder. I Storbritannien och Kontinentaleuropa har fastighetsförvaltning och redovisningstjänster varit outsourcat i många år. När vi nu ser att externa leverantörer förbättrar sitt tjänsteutbud och sin geografiska täckning i regionen känner vi oss mogna att outsourca dessa tjänster också i Norden. Vi ser fram emot ett gott samarbete med CBRE. ”

Andy Hay, EMEA Head of Asset Services på CBRE, kommenterar: “Aberdeen Asset Management har ett tydligt uppdrag att leverera god avkastning på fond och portföljnivå för sina kunder. Det här avtalet avspeglar vår kundfokuserade strategi inom fastighetsförvaltning och redovisning. Vi tror på att skapa avkastning på fastighetsnivå genom vår breda expertis och olika värdeskapande initiativ. Vi ser fram emot att bli en förlängning av Aberdeens team och skapa värden i deras fastighetsbestånd i Norden. ”

För ytterligare information kontakta:

Malin af Petersens
Country Head Sweden, Aberdeen Asset Management
Tel: +46 8 412 8040
Mob: +46 706 539040
E-post: malin.afpetersens@aberdeen-asset.com

Jonas Östlund
Head of Asset Management, Sweden, Aberdeen Asset Management
Tel: +46 8 412 8175
Mob: +46 703 424973
E-post: jonas.ostlund@aberdeen-asset.com

Lena Ellertsson Freedman
Marketing and Communications manager, Aberdeen Asset Management
Tel: +46 8 412 7323
Mob: +46 703 241640
E-post: lena.ellertsson@aberdeen-asset.com