Aberdeen lanserar global varumärkeskampanj

- Group

Aberdeen Asset Management har uppdaterat sin visuella identitet och lanserar nu sin första globala varumärkeskampanj på 30 år. Den initiala kampanjen kommer att pågå under sex veckor och visas i mer än 20 länder, på 13 olika språk och fokusera på traditionell print, utomhusannonsering samt digital media.

Efter ett årtionde som präglats av stark tillväxt tycker Aberdeen att det är dags att visa upp och definiera sin globala närvaro, sitt utökade produktutbud och sina kärnvärden. Kampanjen har föregåtts av grundlig undersökning bland kunder, distributörer och andra viktiga intressenter som visade att Aberdeens fokus på renodlad kapitalförvaltning och oberoende ställning utan koppling till någon bank eller försäkringsbolag uppfattas som mycket attraktiva egenskaper på de flesta marknader. Även den starka företagskulturen lyftes fram som en viktig egenskap. Däremot visar undersökningarna att företagets globala verksamhet och dess breda expertis inom samtliga viktiga tillgångsslag inte alltid framkommer.

Målet med den uppdaterade varumärkeskampanjen är att skapa en större global medvetenhet och förståelse för Aberdeens verksamhet. Företaget har etablerat en global kundbas under det senaste årtiondet, och kampanjen siktar till att fördjupa närvaron främst på viktiga marknader för privata investerare, t ex i USA.

Slutsatsen blev att Aberdeens övergripande erbjudande bäst beskrivs som "simply asset management" – en fras som fångar företagets okomplicerade inställning och fokus på enbart kapitalförvaltning.

Samtidigt har den grafiska profilen omarbetats för en mer ren, modern utformning och nya annonser i både print och online har tagits fram för att på ett slagkraftigt - och för branschen ovanligt - sätt kommunicera denna enkelhet.

Martin Gilbert, Chief Executive of Aberdeen Asset Management, kommenterar:
- Aberdeen har kommit långt de senaste 30 åren. Idag är vi ett av Londonbörsens100 största bolag och bedriver verksamhet i 23 länder i Europa, Asien och Amerika. Vi är medvetna om att vårt varumärke – hur vi ser ut, vad vi säger, vilka värden vi har – nu måste riktas till en global publik. I dagens hårt konkurrensutsatta marknad känner vi dessutom att vi måste arbeta hårdare på att berätta om vad vi står för och vad som skiljer ut oss som investeringspartner.

Piers Currie, Group Head of Brand, Aberdeen, fortsätter:
- För att vara starkt och effektivt måste ett globalt varumärke stå för något attraktivt, tydligt och sanningsenligt. Inom kapitalförvaltning kommunicerar vissa varumärken storlek och styrka, medan andra fokuserar på erfarenhet – och vissa betonar sitt produktutbud.

 - I en värld som föredrar enkelhet i allt högre utsträckning och undviker överdriven komplexitet – framförallt inom finansiella tjänster – är "simply asset management" ett både starkt och lockande erbjudande. För att kommunicera ut detta budskap har vi koordinerat en vågad ny annonskampanj som lanseras via multipla mediekanaler i över 20 länder. På nyckelplatser i viktiga städer, som Times Square och NYSE-byggnaden i New York, Heathrows terminal 5 i London, Hongkongs bussar och domen i Milano kommer vi att använda ikoniska placeringar för att maximera synligheten under kampanjperioden.

För mer information och bildmaterial, vänligen kontakta::

Lena Ellertsson Freedman, Marketing & Communications Manager
Maitland
+46 8 412 72323

James Thorneley, Group Communications Manager
Aberdeen Asset Management
+44 (0)20 7463 6323

Piers Currie, Group Head of Brand
Aberdeen Asset Management
+44 (0)20 7463 6316

Information till redaktörer

Aberdeen är en oberoende kapitalförvaltare. Från att ha börjat som ett utköp av ledningen i Aberdeen, Skottland, år 1983 är vi idag ett av Londonbörsens 100 största bolag med verksamhet på plats i över 23 länder i Europa, Asien och Amerika. Vi definieras av vårt klara fokus på kapitalförvaltning, inklusive aktier, räntebärande investeringar, fastigheter och portföljer med flera tillgångsslag. Alla våra investeringslösningar drivs av vårt engagemang för okomplicerade, transparenta investeringsmetoder med fokus på egen analys och ett långsiktigt perspektiv. Den 31 mars 2013 förvaltade vi tillgångar värda 212 miljarder pund (322 miljarder dollar/246 miljarder euro) på uppdrag av institutionella och privata investerare.

Utöver varumärkeskonsulter tog Aberdeen hjälp av Kino Design, Ptarmigan Media, Dog Digital och Redworks för att designa och genomföra denna kampanj.

Utfärdad av Aberdeen Asset Managers Limited som står under tillsyn av Financial Conduct Authority i Storbritannien.