Aberdeen Tar Över Förvaltningen av Danica Pensions Bostäder och Kommersiella Fastigheter

- Group

Aberdeen Asset Management i Danmark övertar förvaltningen av 107 fastigheter i Danica Pensions fastighetsportfölj, till ett värde av cirka DKK 10 miljarder (ca SEK 12,4 miljarder) per 1 februari 2016.

Danica Pension äger en av de största fastighetsportföljerna i Danmark, med ett värde på DKK 25 miljarder. Fastigheterna som Aberdeen nu ska förvalta utgör ca 10 miljarder av dessa. Danica Pension kommer också att under kommande år färdigställa utvecklingsprojekt för ytterligare DKK 3-4 miljarder som ska ingå i den förvaltade portföljen när de är klara. Samarbetet innebär att Aberdeen ska optimera portföljens värde genom aktiv förvaltning, med avsikt att skapa bästa möjliga avkastning för Danica Pensions kunder.

Aberdeen övertar portföljen per 1 februari 2016 och samtidigt byter Danica Pensions medarbetare arbetsplats till Aberdeen. Danica Pensions nuvarande leverantör kommer även fortsättningsvis att sköta administration och uthyrning.

Tonny Nielsen, VD för Aberdeen Asset Management i Danmark kommenterar:

"Vi är mycket glada och stolta att få använda vår kärnkompetens att bedriva aktiv förvaltning av fastighetstillgångar till att skapa god avkastning för Danica Pension. Vi ser fram emot att bli Danica Pensions förlängda arm och gemensamt skapa värden i fastighetsportföljen.”

Aberdeen Asset Management i Danmark kommer genom detta mandat att förvalta fastighetstillgångar på totalt DKK 23,5 miljarder.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tonny Nielsen, CEO
Aberdeen Asset Management, Danmark
+45 33 44 40 00

Mikkel Bro Petersen, presschef
Danica Pension
+45 24 83 86 30

Eva Riedel, Head of Communications & Marketing
Aberdeen Asset Management, Danmark
+45 20 94 44 12