Stureplansgruppen hyr 5 500 kvm på Arsenalsgatan

- Group

Aberdeen har hyrt ut ca 5 500 kvm till Stureplansgruppen i SEB Trygg Livs fastigheter Näckström 24 och 25 på Arsenalsgatan 6 i Stockholm. Uthyrningen omfattar bland annat de stora kontorsytor som blir vakanta efter Setterwalls. Under namnet Bank Hotel kommer nu Stureplansgruppen att skapa ett nytt hotell med bar och restaurang i lokalerna.

  • På Arsenalsgatan 6 skapar vi Stockholms främsta boutiquehotell med en tydlig inriktning mot en medveten målgrupp. Fastigheten är med sin utformning och läge idealisk för det internationella koncept vi tagit fram. Med stora publika ytor i såväl gatuplan som på taket blir Bank Hotel ett nav i Blasieholmens utveckling, säger Vimal Kovac, VD Stureplansgruppen.

Aberdeen genomförde under slutet av förra året en hotellupphandling i syfte att kontraktera en hotellaktör som kan bidra med unika kvaliteter till fastigheten. Efter urvalsprocessen föll valet på Stureplansgruppens koncept Bank Hotel. 

  • Det finns en mättnad på kedjehotell i innerstaden. För att göra Stockholm än mer attraktiv mot besöksnäringen behövs starka, unika hotellkoncept, fortsätter Stureplansgruppens VD Vimal Kovac.
  • Vi är mycket nöjda med att få ett hotell som hyresgäst som bidrar positivt till fastighetens och portföljens utveckling. Är också övertygade om att detta boutique-hotell blir ett uppskattat nytt inslag i stadsbilden vilket ytterligare kommer att lyfta Blasieholmen, som är ett av våra strategiska områden. I linje med vår plan för portföljen har vi nu två större hotellprojekt med olika koncept igång, ett i Göteborg och nu ett i Stockholm, säger Lars Kinneholm, tillgångsförvaltare på SEB Trygg Liv.

Bank Hotel beräknas öppna i sina nya lokaler under 2017.

Stureplansgruppen är Sveriges största privatägda företag inom besöksnäringen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Skalin
Uthyrningschef, Aberdeen Asset Management
Tel: 070-256 32 89
E-post: erik.skalin@aberdeen-asset.com

Tomas Krywult
SEB, Head of Real Estate Investment Management
Tel: 08-763 63 29 
E-post: tomas.krywult@seb.se

Vimal Kovac
VD, Stureplansgruppen
Tel: 070-881 81 92
E-post: vimal@stureplansgruppen.se

Lena Ellertsson 
Marketing and Communications manager, Aberdeen Asset Management
Tel: 08-412 73 23
E-post: lena.ellertsson@aberdeen-asset.com