Aberdeen lanserar svensk fastighetsfond med hållbarhetsfokus

- Group

Aberdeen Asset Management lanserar Aberdeen Swedish Balanced Property Fund och genomförde nyligen en första stängning. Lanseringen av en ny svensk fastighetsfond är i linje med Aberdeens strategi att vara en global kapitalförvaltare med lokal närvaro.

Aberdeen Swedish Balanced Property Fund är en corefond med högt hållbarhetsfokus som ska investera i kontors-, handels- och logistikfastigheter med långsiktiga och stabila kassaflöden. Fonden är skräddarsydd för institutionella investerare, såsom pensionsfonder och stiftelser, som söker en balanserad och långsiktig fastighetsexponering. Målsättningen är att över tid bygga upp en väldiversifierad fastighetsportfölj i likvida fastighetsmarknader i svenska tillväxtorter. Fastigheterna ska vara av hög teknisk standard med långsiktigt hållbara intäkter och god belägenhet med tillgång till bra kommunikationer.

– Svenska fastighetsmarknaden erbjuder bra förutsättningar för genomförande av fondens strategi med sin stabilitet, likviditet och transparens. Vi utvärderar för närvarande flera intressanta investeringsmöjligheter inom olika sektorer, säger fondförvaltarna Joakim Nordblad och Thomas Holm.

– Vi är mycket glada över att lansera den här svenska fastighetsfonden och den första stängningen är en viktig milstople. Fonden är öppen för investeringar och vi ser ett stort intresse i fondens målgrupp för den här typen av investeringar, säger Lina Alvemur, Senior Business Development Manager på Aberdeen.

För mer information, vänligen kontakta:

Lina Alvemur
Senior Business Development Manager, Property Nordics
Aberdeen Asset Management
Tel: +46 8 412 80 26
Mob: +46 70 308 67
E-post: lina.alvemur@aberdeen-asset.com

Karin Hjertén
Marketing Manager – Sweden & Denmark
Aberdeen Asset Management
Tel: +46 8412 80 78
Mob: +46 761 016 778
E-post: karin.hjerten@aberdeen-asset.com