Aberdeens bostadsfond förvärvar i Öresundsregionen

- Group

Aberdeens bostadsfond har förvärvat en större bostadsportfölj i Öresundsregionen. Portföljen omfattar totalt 14 fastigheter belägna i Malmö, Lund, Kävlinge och Helsingborg.

Aberdeen Asset Management meddelar att Aberdeens bostadsfond, Aberdeen Residential Sweden AB, har förvärvat en större bostadsportfölj i Öresundsregionen från Akelius. Totalt ingår nästan 800 lägenheter och cirka 6 600 kvm lokalyta i portföljen som dels omfattar några större, relativt nybyggda fastigheter i Lund och Malmö, dels ett antal mindre fastigheter i centrala Helsingborg och Kävlinge. Portföljen innehåller också en andel studentlägenheter.

Aberdeens bostadsfond har nu genomfört förvärv för över 1,5 miljarder kronor och fastighetsbeståndet är för närvarande koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionen.

"Vi är nöjda med fondens fastighetsportfölj och dess framtida potential. Det är också positivt att beståndet är koncentrerat till två av Sveriges främsta tillväxtregioner. Vi tittar nu på ytterligare förvärv", kommenterar fondförvaltaren Fredrik Eliasson."

Köparen har haft Lindahl som juridisk rådgivare och Catella agerade mäklare.

Kontaktpersoner:

Fredrik Eliasson Fund Manager, Aberdeen Asset Management
Tel: 08 412 8682
E-post: fredrik.eliasson@aberdeen-asset.com

Lena Ellertsson Marketing and Communications manager, Aberdeen Asset Management
Tel: 08-412 73 23
E-post: lena.ellertsson@aberdeen-asset.com