Aberdeens Pan-Nordiska fond säljer två fastigheter

- Group

Aberdeen Property Funds SICAV-FIS Pan-Nordic säljer, fastigheterna Tobaksmonopolet 6 i Stockholm samt
Bö 93:2 (Kanoldshuset) i Göteborg i två separata transaktioner. Tobaksmonopolet, som inrymmer 13 600 kvm kontor, säljs i form av en bolagsöverlåtelse med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 520 miljoner kronor till AMF Fastigheter. Bö, som inrymmer 9 200 kvm kontor, säljs i form av en bolagsöverlåtelse med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 190 miljoner kronor till Fastighets AB Balder.

”Tobaksmonopolet är den första etappen av en omfattande omdaning av en större fastighet på Södermalm. Vi har förädlat den gamla magasinbyggnaden till moderna kontor och showroom med bibehållen karaktär. I Kanoldshuset har vi genom aktiv förvaltning skapat värde i den befintliga fastigheten”, säger Magnus Kenning, transaktionsansvarig på Aberdeen ”Vi koncentrerar oss nu på utvecklingen av övriga projektfastigheter i portföljen för att kunna återkomma med ytterligare färdigutvecklade kontorsfastigheter till marknaden inom kort.” tillägger han

MAQS och Tenzing har varit Aberdeens rådgivare vid försäljningen av Tobaksmonopolet. MAQS och Catella har varit Aberdeens rådgivare vid försäljningen av Kanoldhuset.

För mer information och bildmaterial, vänligen kontakta:

Magnus Kenning, Transaktionsansvarig
Aberdeen Asset Management
Tel: 08 412 86 33, 070 279 33 24
E-post: magnus.kenning@aberdeen-asset.com

Eva Enochsson, Local Fund Manager
Aberdeen Asset Management
Tel: 08 412 8063
E-post: eva.enochsson@aberdeen-asset.com

Lena Ellertsson Freedman, Marketing & Communications Manager
Aberdeen Asset Management
Tel: 08 412 72323, 070 3241640
E-post: lena.ellertsson@aberdeen-asset.com