Aberdeen European Secondaries Property Fund of Funds fulltecknad på 300 miljoner euro

- Group

Aberdeen Asset Management har framgångsrikt slutfört kapitalresningen för Aberdeen European Secondaries Property Fund of Funds (AES), med inriktning på den europeiska andrahandsmarknaden för fastighetsfonder. Fonden övertecknades och nådde sin hard cap på 300 miljoner euro två månader innan kapitalresningsperiodens slut.

Sedan den första stängningen under hösten 2013 på 151,5 miljoner euro, med Första AP-fonden (AP1) som störste investerare, har fonden även attraherat kapital från Korea Scientists & Engineers Mutual-aid Association (SEMA) och ytterligare en nordisk investerare.

Fonden har redan investerat cirka 38% av sitt kapital och är väl diversifierad efter att ha gjort åtta investeringar med exponering mot mer än 200 fastigheter över hela Europa. Investeringarna har i huvudsak kommer från institutionella andelsägare som önskat justera sina portföljer till följd av reviderade investeringsstrategier eller regulatoriska krav

Lars Graneld och Johan Temse leder arbetet på Aberdeens Property Multi-Manager team i Stockholm som agerar rådgivare till fonden. Till sitt förfogande har de även Aberdeens property multi-manager team i London.

Aberdeens Property Multi-Manager team har genom åren investerat i över 100 fastighetsfonder och sitter i rådgivande kommittéer, s.k. advisory boards, i mer än hälften av dessa. Teamets investeringsstrategi innebär att i första hand fokusera på kvalitet, vilket definierats som ledningens kompetens och de underliggande fastigheternas karaktär. Den andra styrande faktorn är priset, dvs. möjligheten att köpa sådana kvalitetsportföljer till attraktiva rabatter.

Aktiviteten på andrahandsmarknaden för fastighetsfonder är hög och andelar kommer regelbundet ut till försäljning av en rad olika anledningar, t ex regulatoriska krav, såsom införandet av Solvens II och Basel III, reviderade investeringsstrategier eller förändrad tillgångsallokering. Fondens investeringsuniversum består av mer än 100 fonder med en mix av sektorbaserade, landbaserade och regionala investeringsstrategier.

Andrew McCaffery, Global Head of Alternatives på Aberdeen kommenterar: ” Den framgångsrika fondlanseringen återspeglar vår erfarenhet, expertis och breda täckning av fastighetsfondmarknaden. I takt med att investerare blir allt mer aktiva i förvaltningen av sina indirekta fastighetsportföljer ser vi fler attraktiva möjligheter på marknaden."

Aberdeen förvaltar cirka 2,5 miljarder euro i europeiska property multi-manager mandat, med ytterligare förvaltat kapital i Asien och Sydamerika. (31 mars 2014)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lena Ellertsson +46 (0)8 4127323,
Marketing & Communications Manager, Aberdeen Asset Management

James Thorneley +44 (0) 20 7463 6323,
Group Head of Communication Aberdeen Asset Management