Aberdeen Asset Management inför köpavgift på globala tillväxtmarknadsfonder

- Group

För att försöka minska kapitalflöden in i sina tillväxtmarknadsfonder planerar Aberdeen Asset Management att införa en köpavgift på 2% för Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund, som har en förvaltningsvolym på 15,5 miljarder dollar, och Aberdeen Global – Emerging Markets Smaller Companies Fund, med en förvaltningsvolym på 2,7 miljarder dollar.

Intresset för tillväxtmarknader har varit fortsatt starkt både från institutionella och privata investerare och tillgångsklassen som helhet förväntas se ytterligare inflöden framöver. Trots att Aberdeen vidtagit åtgärder för att kontrollera inflödena till sina tillväxtmarknadsfonder har bolaget på senare tid sett dem öka betydligt. Som en ytterligare åtgärd har Aberdeen därför beslutat att införa en köpavgift på 2%.

Köpavgiften kommer att gälla från 11 mars 2013. Den kommer att tillämpas på alla relevanta aktieklasser i båda fonderna med undantag för återinvesterade utdelningar. Köpavgiften kommer oavkortat att gå till respektive fond till förmån för investerarna. Den årliga förvaltningsavgiften för fonderna förblir oförändrad.

John Brett, Head of Distribution på Aberdeen Asset Management, kommenterar:
"Ytterligare okontrollerade flöden in i fonderna kommer att ge upphov till likviditetsproblem, vilket på sikt skulle tvinga investeringsteamet att tumma på sin investeringsprocess. Det i sin tur skulle kunna resultera i att mindre kvalitativa bolag inkluderas i investeringsportföljerna.

Teamet står fast vid sin investeringsfilosofi och kommer även fortsättningsvis att endast introducera nya bolag i portföljerna efter noggrann analys och när de känner sig bekväma med att investeringarna lever upp till Aberdeens kvalitetskrav. Det är det enda sättet på vilket Aberdeen kan tillvarata investerarnas intressen på bästa sätt.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kristina Najjar, Head of Business Development, Nordic region
Aberdeen Asset Management
Tel: +46 8 -412 80 00

James Thorneley, Group Head of Communication,
Aberdeen Asset Management
Tel: +44 (0)20 7463 6323

Om Aberdeen

Aberdeen Asset Management är en global tillgångsförvaltare som investerar för kunders räkning i aktier, räntebärande placeringar, fastigheter och alternativa tillgångar. Bolaget har mer än 1 900 anställda på 31 kontor världen över och förvaltar tillgångar till ett värde av ca 2 000 miljarder kronor (€238 miljarder*).

Utfärdat av Aberdeen Asset Managers Limited som står undertillsyn av Financial Conduct Authority i Storbritannien.