Aberdeen köper tre fastigheter av NCC

- Group

Aberdeen Asset Management (Aberdeen) köper logistikfastigheten Vattenbrunnen i Brunna, handelsfastigheten Glasbruket 3 i Linköping samt logistikfastigheten Arendal 13:1 i Göteborgs hamn av NCC. De två förstnämnda fastigheterna förvärvas till investeringsstrukturen AP Nordic Investment och den sistnämnda till Aberdeens nya svenska fond Aberdeen Swedish Balanced Property Fund. Total köpeskilling är 368 MSEK.

Tillträde sker under december 2016 och januari 2017 i samband med färdigställande av byggnaderna. Fastigheterna kommer att ha en uthyrningsbar area om totalt ca 25 500 kvm och är fullt uthyrda vid tillträde. Samtliga fastigheter uppförs med målet att uppfylla BREEAMs krav för klassificeringen ’Very Good’ vilket är i linje med Aberdeens fokus på hållbara och ansvarfulla investeringar. BREEAM är ett europeiskt miljöcertifieringssystem där byggnaders totala miljöpåverkan utvärderas och betygsätts.

– Vi är mycket glada över att ännu en gång ha tecknat avtal med NCC om att förvärva fastigheter av hög kvalitet i attraktiva lägen. Jag ser stora möjligheter att fortsätta investera i fastigheter som ger en relativt hög riskjusterad avkastning. Vårt fokus just nu är logistikfastigheter i logistikhubbar, handelsfastigheter i etablerade externa handelsområden i anslutning till regionstäder, moderna kontor i attraktiva lägen utanför de mest centrala delarna av storstäderna samt bostäder, fortsätter Magnus Kenning, Transaktionschef på Aberdeen Asset Management Sweden.

– Förvärvet av logistikfastigheten i Göteborg är den första investeringen för Aberdeens nya svenska fond Aberdeen Swedish Balanced Property Fund och speglar det fokus fonden har på långsiktigt hållbara investeringar. Fastigheten är uthyrd på långa hyresavtal och förväntas generera stabila kassaflöden över tiden, säger Thomas Holm, Fund Manager på Aberdeen Asset Management Sweden.

– Hög aktivitet har gett resultat och alla tre projekten är utmärkta exempel på att vi återigen har lyckats hyra ut och sälja framgångsrika projekt i attraktiva områden som växer. Det känns extra bra när både våra hyresgäster och investerare väljer att utöka sin verksamhet i samverkan med oss. Försäljningen är ett led i vår ambition att vara den ledande aktören inom utveckling av kommersiella fastigheter, säger Katarina Wåhlin Alm, VD, NCC Property Development Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Kenning
Head of Transactions, Sweden
Tel: +46 84128 86 33
Mob: +46 70 279 33 24
E-post: magnus.kenning@aberdeen-asset.com

Karin Hjertén
Marketing Manager – Sweden & Denmark
Aberdeen Asset Management
Tel: +46 8412 80 78
Mob: +46 761 016 778
E-post: karin.hjerten@aberdeen-asset.com