Policy för sociala medier

Innehållet på Aberdeen Asset Managements sociala medier tillhandahålls endast i informationssyfte och ska inte betraktas som individuella investeringsråd, som en rekommendation att investera i några värdepapper eller att följa någon investeringsstrategi. Informationen är inte avsedd att vara en fullständig analys av alla fakta som rör land, region, investering eller strategi. Eftersom marknadsmässiga och ekonomiska förhållanden kan ändras, ger Aberdeen kommentarer, åsikter och analyser utgående från situationen vid den tidpunkt då de publiceras, och de kan ändras utan förvarning. Det är helt upp till läsaren att välja att förlita sig på publicerad information. Investerare bör skaffa professionell rådgivning på egen hand innan han eller hon gör en investering.

Alla åsikter eller rekommendationer från tredje part och/eller från alla länkade webbplatser tillhör de personer eller organisationer som ger sådana kommentarer, och de är inte ett uttryck för Aberdeens eller dess dotterbolags åsikter. Aberdeen varken stödjer, godkänner eller garanterar riktigheten i innehåll som publiceras av tredje part, och har inget ansvar för felaktigheter. Aberdeen har inte heller ansvar för några användarvillkor eller någon sekretess- eller säkerhetspolicy på andra webbplatser.

Aberdeen är registrerat i Skottland: 10 Queen’s Terrace, Aberdeen, AB10 1YG, No. SC108419, 10 Queen's Terrace, Aberdeen, Storbritannien och är auktoriserat och reglerat av brittiska finansinspektionen.

Riktlinjer för kommentarer

Publicera inga person- eller kontouppgifter på våra sociala medier. Läsarna ska inte begära transaktioner, ställa frågor om sina investeringar eller ta upp frågor som gäller kundservice på våra sociala medier. Kontakta Social.Media.Sweden@aberdeen-asset.com

Åsikter som uttrycks av följare behöver inte överensstämma med Aberdeens uppfattning. Kommentarerna modereras och publiceras efter vår egen bedömning.

Aberdeen förbehåller sig rätten att blockera alla följare som publicerar innehåll som bedöms vara olämpligt eller stötande, är en rekommendation, investerings- eller skatterådgivning eller juridisk rådgivning eller innehåller reklambudskap. Aberdeen förbehåller sig också rätten att blockera följare med egna sidor på sociala medier som innehåller stötande eller olämpligt innehåll eller fungerar som reklamsajter.

Ordningsregler

Ordningsreglerna är till för att garantera att vår grupp kan lägga upp kommentarer i en trygg och skyddad miljö.

Öppettider/h3>

9:00 till 17:00 måndag till fredag (utom på lokala helgdagar). Under denna tid försöker vi att svara på dina inlägg inom 24 timmar. Om du kommenterar eller ställer frågor under andra tider, kan det hända att vi svarar med viss fördröjning

Säkerhet

Vi ber dig ALDRIG att skicka person- eller kontouppgifter över sociala medier. Vi kan dock be dig att skicka oss ett direktmeddelande med kompletterande uppgifter så att vi direkt kan besvara just dina frågor. Gör INTE inlägg om och/eller kommentera personuppgifter eller säker information på den här sidan. Alla inlägg som innehåller sådana uppgifter tas bort omedelbart när vi upptäcker det.

Moderering

För att skydda enskilda personer förbehåller vi oss rätten att ta bort inlägg som innehåller något av följande:

 • personuppgifter eller konfidentiell information (det är för att skydda dig)
 • grovt, nedsättande, stötande eller hatfyllt språk
 • olaglig information
 • trollande eller avsiktligt störande diskussioner
 • överträdelse mot immateriella rättigheter
 • värvningsförsök
 • skräppost
 • alla länkar till tredje part
 • skadligt innehåll
 • inlägg som lagts upp av misstag
 • felaktiga, vilseledande eller olämpliga påståenden om våra produkter, tjänster och medarbetare.

Publicera inget som innehåller material av detta slag på sociala medier.

Att tänka på

 • Användning av innehåll: såvida det inte förbjuds i det sociala mediets egna användarvillkor, ger du oss en icke-exklusiv, royaltyfri, och global tillåtelse att utan tidsbegränsning använda, utveckla, återge, ändra, anpassa, publicera, distribuera och visa materialet i alla medier.
 • Aberdeen Asset Management har inga beröringspunkter med Twitter eller LinkedIn. Vi har ingen kontroll över hur Twitter eller annan tredje part använder den information du delar på webbplatsen. Se det sociala mediets egna sekretess- och säkerhetspolicy för detta.
 • Aberdeen Asset Management ger ingen finansiell rådgivning.
 • Informationen på våra sociala medier är bara för allmän information, och vi företräder eller garanterar inte på något sätt dess fullständighet, riktighet eller aktualitet. I den utsträckning som lagen tillåter tar vi inte på oss något ansvar för eventuella skador eller förluster som uppstår på grund av att denna information används.
 • Vi är ägare eller licensinnehavare till immateriella rättigheter för det innehåll som vi lägger ut på våra sociala medier. Vi förbehåller oss rätten till detta material. Om inte annat tillåts i det sociala mediets egna användarvillkor, får du endast använda det för eget bruk.
 • Genom att använda eller besöka den här sidan, utgår vi ifrån att du känner till och accepterar att följa användaravtalet för våra sociala medier.
 • Publicera bara kommentarer om du följer dessa ordningsregler.

Hela Aberdeens sekretesspolicy finns här.

Villkor och bestämmelser för Twitter finns här.

Användaravtal för LinkedIn finns här.