Aberdeen Global II

Luxembourg Domiciled SICAV

Aberdeen Global II strävar efter att tillhandahålla investerare ett brett internationellt utbud av diversifierade och aktivt förvaltade fonder, som genom sina specifika investeringsmål och individuella portföljer erbjuder investerare möjlighet att investera i utvalda områden eller att enkelt bygga upp en diversifierad obligationsportfölj som uppfyller de egna investeringsmålen.

Listan är endast avsedd som information. Aberdeen Asset Management tar inte ansvar för den information som distributörerna lämnar eller de åtgärder de vidtar. Urvalet av fonder från Aberdeen som erbjuds kan variera från en distributör till en annan.

Våra nedladdningsbara dokument är i pdf-format. För att kunna läsa dessa dokument måste du ha Adobe Acrobat Reader på din dator.