Aberdeen Liquidity Funds

Målsättningen för Aberdeen Liquidity Funds är att skydda kapitalet och säkerställa ett stabilt värde samtidigt som man vill upprätthålla en hög likviditet och uppnå positiv avkastning inom enskilda delfonder.

Listan är endast avsedd som information. Aberdeen Asset Management tar inte ansvar för den information som distributörerna lämnar eller de åtgärder de vidtar. Urvalet av fonder från Aberdeen som erbjuds kan variera från en distributör till en annan.

Faktablad

Rapporter

Key Investor Information Document (KIID)

KIIDs

Teckningsblankett och blankett för kompletterande investering