Aberdeen Solutions

Hur vi investerar

Vår Solutions-division ger råd om och förvaltar i linje med investeringsstrategi och portföljuppbyggnad och använder våra egna experter och team med specialister inom de olika tillgångsslagen för att skapa skräddarsydda tjänster.

Huvudpunkter:

  • Resursstarkt team som erbjuder traditionella och alternativa källor till avkastning samt effektiv riskhantering
  • Bred kompetens inom strategisk och taktisk tillgångsallokering, val av tredjepartsförvaltare, portföljuppbyggnad och dynamisk riskhantering

Investeringsprocess - Aberdeen Solutions

Breakdown of the Aberdeen Solutions investment process