Aktier

Hur vi investerar

Vi har använt vår aktieprocess sedan tidigt 1990-tal. Vi tror att fördelarna med processen ligger i att strategin är konsekvent och oberoende av marknadssituationen.

Huvudpunkter:

  • En bottom-up investeringsstil, med tonvikt på företagens finansiella nyckeltal
  • Arbete i team med kapitalförvaltare på plats i de regioner där vi investerar
  • Låg omsättningstakt i portföljerna. När vi köper aktier behåller vi dem länge
  • Förstahandsanalyser om företag
  • Inga investeringar görs utan att vi först intervjuat företagens ledning
  • Vårt mål är att skapa mervärde genom att identifiera aktier av god kvalitet, som är attraktivt prissatta, och vi undviker företag vi inte förstår

Investeringsprocess - aktier

Breakdown of the Aberdeen equity investment process