Ränteinvesteringar

Hur vi investerar

Global kompetens, lokal kännedom och grundlig analys stödjer vår process för investeringar i räntebärande värdepapper. Vi skapar långsiktigt värde genom att förvalta portföljer som vi har stor tilltro till, baserat på vår egen säkerhetsanalys. Vi jagar inte kortsiktig avkastning och vi anser att det är viktigare att försöka undvika förluster än att identifiera vinnare.

Huvudpunkter:

  • Global närvaro med erfarna team runt om i världen
  • Egna djupgående framåtblickande analyser
  • Säkerhetsfokus på värde i förhållande till grundläggande kvalitet
  • Betoning på riskövervakning för att reducera förluster och skydda intäkter
  • Mångårig närvaro i Asien ger insikt i tillväxtmarknader

Investeringsprocess - Fixed Income

Breakdown of Fixed Income investment process