Fastigheter

Hur vi investerar

Vi är en global fastighetsförvaltare och en av Europas största. Vi förvaltar både portföljer med direkta fastighetsinvesteringar och fonder med flera förvaltare, med betoning på kvalitet, kännetecknat av lokal analys och noggrann hantering, för att uppnå en god riskjusterad avkastning.

Huvudpunkter:

  • Disciplinerad, teambaserad process: kvalitet först, sedan pris
  • Kvalitet, definierat som bestående och växande intäkter
  • Fokusera på risk, inte på marknadsavkastning som vi inte kan styra
  • Erfarna, regionala investeringsteam
  • Direkta och indirekta fastighetsinvesteringar
  • Fonder och separata mandat
  • Flera risk-/avkastningsprofiler

Investeringsprocess - fastigheter

Breakdown of the Aberdeen Property investment process